Friday, 15 June 2012

ആളില്ലാ ലെവല്‍ക്രോസുകളിലെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ള കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ശ്രീകുമാര്‍
കൊല്ലം: ആളില്ലാ ലെവല്‍ക്രോസുകളില്‍ അപകടങ്ങള്‍ പെരുകിയിട്ട് നാളേറെയായി. ഇതിനൊരവസാനം വേണമെന്ന ആഗ്രഹവുമായി റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ക്കു മുന്നില്‍ പ്രതീക്ഷയോടെ നില്‍ക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാര്‍. മൂന്നുകിലോമീറ്റര്‍ അകലെ തീവണ്ടി എത്തുമ്പോഴേ ലെവല്‍ ക്രോസില്‍ സൈറണ്‍ മുഴങ്ങുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ അധികൃതര്‍ക്കുമുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഭ. പാളത്തിലെ വിള്ളലും തടസ്സവും മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞ് സ്വയം ഓഫാകുന്ന എന്‍ജിന്‍ കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് തന്റെ അടുത്ത കണ്ടുപിടിത്തവുമായി എത്തുന്നത്.

ആളില്ലാ ലെവല്‍ക്രോസിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും മൂന്നുകിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് പാളത്തില്‍ ഉപകരണം ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തീവണ്ടിപോകുമ്പോള്‍ പാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങള്‍ (വൈബ്രേഷന്‍) പിടിച്ചെടുത്ത് ഉപകരണം സന്ദേശം അയയ്ക്കുമ്പോള്‍ ലെവല്‍ക്രോസില്‍ സൈറണ്‍ മുഴങ്ങും. സിഗ്‌നല്‍ ലൈറ്റുകളും പ്രകാശിക്കും. തീവണ്ടി കടന്നുപോയതിനുശേഷമേ സൈറണ്‍ നിലയ്ക്കൂ. അപകടത്തില്‍ നിന്നൊഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കാന്‍ ജനങ്ങളെ ഇത് സഹായിക്കും. 4000ടണ്ണില്‍ കൂടുതല്‍ ഭാരമുള്ള വസ്തു ഉപകരണത്തിനു മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയാല്‍ മാത്രമേ ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ എന്നതിനാല്‍ അബദ്ധം സംഭവിക്കില്ല. ട്രാക്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും ഈ ഉപകരണം തടസ്സമാകില്ല. ഇത് കേടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറവാണെന്ന് ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡി.സി.വൈദ്യുതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഉപകരണത്തില്‍ സൗരോര്‍ജപാനലും ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. ഏതുരീതിയിലും ഇത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം.

ഓച്ചിറ ലെവല്‍ക്രോസ് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ശ്രീകുമാറിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണെങ്കിലും റെയില്‍വേ ഇതുവരെ കനിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള റെയില്‍വേ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്റെ വീട്ടിലെത്തി പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമാതൃക കണ്ടതായി ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ മറ്റു നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.ബീച്ച്‌റോഡിലെ വിജയവിലാസം വീട്ടില്‍ പരാധീനതകളോടു പടവെട്ടിയാണ് ശ്രീകുമാര്‍ തന്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളില്‍ മുഴുകുന്നത്. എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠനം നിര്‍ത്തേണ്ടിവന്നെങ്കിലും സ്വയം ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍ പഠനം നടത്തിയാണ് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ വഴിയില്‍ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണകൂടവും കനിഞ്ഞാല്‍ തന്റെ നേട്ടങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിനുകൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ യുവാവ്.

Tuesday, 12 June 2012

Stay Safe On Rainy Season

The rainy season is upon us once again. While we appreciate the rain and what it can do for the valley, precautions should be taken to ensure safety for you and your co-workers.

Below, you will find safety tips on Staying Safe during the Rainy Season:

Slips & Falls

• Wear appropriate footwear with solid support and slip resistant soles.

• Don’t be in a hurry; avoid slipping on wet sidewalks or walkways by taking slow, short steps.


• Avoid walking through puddles no matter how shallow they appear.


• Avoid using wet stairs; use the elevator during the rainy season.


• If you do use the stairs, never walk the stairs with your hands in your pockets, and always use the handrails.


• Be alert to water that may be tracked in around doorways; be a leader in safety by cleaning up wet hazards.


• Make sure that there are entry matt’s in the doorways so workers can dry their feet before entering.

While Driving

• Give yourself more time for heavy traffic due to rain.

• Obey the speed limit and drive slower in the rain; the roads are very slick when wet!


• Maintain an extra distance between you and the vehicle in front of you.


• Make sure that the windshield wipers are in proper working order; change the wiper blades before the rainy season arrives.


• Make sure that the defroster is in proper working order; keep the dash clear so as to not block the defroster.


• Turn on your headlights while driving during rainy weather.


• Do not drive around road barricades; they are there for your safety, the road or bridge may be washed out.


• Avoid driving into flooded areas; if your vehicle stalls in rapidly rising floodwaters, abandon it immediately and climb to higher ground.

Handy things to be kept in the car :

 • Hammer: to break the glass in case of an auto-lock system failure.
 • Thick nylon rope, about 20 meters long, with a hook
 • Fully charged powerful torch.
 • A working whistle.
 • Plastic sheets and spare umbrella.
 • Keep extra tyre (stepni) ready all the times.
 • Adequate dry, non -perishable food items.
 • Adequate quantity of water.
 • A well equipped emergency first aid kid.

ABSOLUTE DONT'S IN RAINY SEASON DRIVING

 • Don’t drive in heavy rain - When visibility is so limited that the edges of the road or other vehicles cannot be seen at a safe distance, it is time to pull over and wait for the rain to ease up. It is best to stop at rest areas or other protected areas. If the roadside is your only option, pull off as far as possible, and wait until the rain slows. Keep your headlights on and turn on emergency flashers to alert other drivers.
 
 • Do not apply brakes suddenly while driving in the rain, instead control the speed with the accelerator, pump the brake peddle and apply the brake slowly, as sudden braking may result in skidding or overturning of the vehicle.
 
 • Do not suddenly swing the vehicle while driving in the rain which can result in the vehicle skidding or rolling over.
 
 • Avoid driving in the rain during darkness. A simple but important thumb rule is “if you can’t see the road, there is no road”. At night, rainy roads become especially treacherous. The glare of oncoming lights is amplified by the rain on your windscreen which causes temporary loss of visibility, which can result in an accident. This also increases driver fatigue. Livestock, pedestrians, bicycles & other two wheelers are extremely hard to spot and even harder to avoid.
 
 • Never drive through moving water until and unless you can see the ground clearly. if you can't see the ground through it; your vehicle could be swept off the road.
 
 • Avoid off-road driving.it's hard to judge the actual depth of puddles and you can easily become stuck.
 
 • During thunderstorm avoid contact with metal or conducting surfaces outside and inside the vehicle. Lightning that strikes nearby can travel through wet ground to your car.

When we share the responsibility for road safety , everyone wins!!

Tuesday, 5 June 2012

Easily Green Your Daily Routine - 30 Tips

We can all do our part to protect the planet by using less and acting more. Going green is not as difficult as you might think. Here we walk through 30 easy ways to green our daily routine.

IN GENERAL:

 • Plant a tree! One for every person on the planet – by the end of this year! 
 • Find needy homes or charitable organizations for things that you no longer need or want rather than throwing it away.

DAILY ROUTINE:

AT HOME:

 • It would seem to go without saying, but many of us forget that we can save water in simple ways like not letting the tap run while shaving, washing your face, or brushing your teeth.
 • Insulating your water heater will help save valuable energy, and you can go the extra mile by installing showerheads with a low flow in your bathrooms for bathing purposes to help save water. You can also put a timer on your heaters to save power.
 • Using an electric razor or hand razor with replaceable blades instead of disposable razors goes a long way to cutting back on waste. And plant a tree.
 • Use towels for drying your face and hands instead of tissues that are used and thrown away. Also, hang your towels to dry so that they can be reused several times. You are after all clean when you use them!
 • Juice or yoghurt lovers can do their bit by buying juice in concentrates and yoghurt in reusable containers instead of single serving packages.
 • Many of us like to leaf through the paper as we munch on breakfast, but consider reading the dailies in communal spaces like the office or coffee shops. However, if you prefer to have your own copy, make sure you recycle!
 • When packing your lunch, opt for reusable containers for food storage instead of wrapping the food with aluminum foil or plastic wrap.
 • When deciding what you're going to eat for the day, go vegan(avoid using or consuming animal products)once a week. Many people may not know this, but raising animals for food generates a considerable amount of greenhouse gases!
 • As you leave the house, don’t forget to switch off all the lights and appliances at the wall unit (if you have this feature) and unplug chargers as they continue to consume even if they are not charging; saving energy helps reduce air pollution.
GETTING TO WORK:
 • Don’t go anywhere without your cloth bag so you can just say no to plastic whenever you shop.
 • Radical as it may seem, in today’s “the easier the better” society, the easiest way to reduce your carbon footprint is by avoiding driving altogether. Power down and Instead try biking, walking, carpooling, public transport or an occasional telecommute.
 • If you have no other choice than to drive to work, look for the most fuel- efficient car model for your next purchase and keep your tyres inflated to the correct pressure.
 • If you’re one of the lucky few blessed with clear stretches of road on your way to work, use cruise control, as it saves fuel and also helps you maintain a constant speed.
 • If you’re among the majority of drivers who spend their mornings stuck in traffic, consider turning your engine off if you will be idling for long periods of time. And plant a tree.
 • For those who suffer from road rage, remember that aggressive driving lowers your mileage, so if you want to save on fuel and save the planet while you’re at it, accelerate gradually-- something to keep that in mind the next time that bad driver cuts you off! Just count to 10 and say the planet needs me!
AT WORK:
 • Do you have a morning hot drink routine? Using a washable mug is an environmentally-friendly alternative to non-biodegradable styrofoam or plastic cups.
 • Leave a cup and reusable bottle for water at work to eliminate buying drinks, which get served in plastic cups, or bottled water. 80% of plastic bottles are recyclable but only 20% are actually recycled.
 • When you need a pad for lists and messages, turn over an old document and write on the back of that instead.
 • If there isn’t an office recycling system, start one yourself! Recycling our trash actually contributes to reducing global warming emissions. And it is estimated that 75% of what is thrown in the trash could actually be recycled, though currently only 25% is.
 • When you must have a paper copy, make sure you default your printer option to use both sides. This is an easy tree-saver!
 • Most computer accessories like ink cartridges and CDs and DVDs are made of materials that could be reused. Computer cords and speakers are fairly standardized, meaning they can be used for a variety of computer models and makes.
 • Lower your office’s carbon footprint by seeing computers, monitors, printers, copiers, speakers and other business equipment to their energy saving feature and turning them off at the end of the day. And plant a tree!
 • Turning off all unnecessary lights, especially in unused offices and conference rooms is an easy way to save energy.
 • If you’re in search of something to personalize your workspace, look no further than the humble houseplant. Houseplants are good for the environment because they remove quantities of pollutants present in the air.
AFTER A LONG DAY:
 • In the summer/warmer months, consider using an interior fan in conjunction with your window air-conditioner to spread the cooled air more effectively through your home. While you’re at it, in winter, lower your thermostat and put on a jumper. In summer, increase it and wear lighter clothes, you will also save money!
 • Don’t place lamps or TV sets near your air-conditioning thermostat as it senses heat from these appliances, which can cause the air-conditioner to run longer than necessary.
 • When cooking dinner, match the size of the pan to the size of the heating element to lower energy wastage.
 • When you are feeling at your laziest, don’t throw clean clothes in the hamper to avoid hanging them up! Wear jeans more than once…
 • When you wash, use only eco-friendly products in your home. It’s best for you and the environment! And did we mention plant a tree
Ref: http://www.unep.org/

Monday, 4 June 2012

രക്തദാനം ജീവിതവ്രതമാക്കി ഷാജി


മാനന്തവാടി: രക്തംതേടി രക്തബാങ്കിനു മുന്നില്‍ വേവലാതിപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ആരെങ്കിലും കുറിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഒരു മൊബൈല്‍ നമ്പറുണ്ട്. മാനന്തവാടിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ഷാജി കമാലിയയുടെ 9847287188 എന്ന നമ്പര്‍.

''എട്ട് മണിക്ക്, രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ബി നെഗറ്റീവ് മൂന്നു കുപ്പി, പതിന്നാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒ പോസിറ്റീവ് നാലു കുപ്പി, അഞ്ച് മിനിറ്റുകൊണ്ട് എ നെഗറ്റീവ് മൂന്നു കുപ്പി-ഈ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളികള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്. ഓരോ വിളി വരുമ്പോഴും ഷാജി പരതുന്നത് തന്റെ മനസ്സില്‍ ഫീഡ്‌ചെയ്തുവെച്ച ബ്ലഡ് ഡയരക്ടറിയിലാണ്. അതില്‍നിന്നു തെളിയുന്ന മുഖങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശിക്കും. അല്ലെങ്കില്‍ വിളിച്ചുകൊടുക്കും. ചിലപ്പോള്‍ നേരിട്ടുതന്നെ രക്തബാങ്കില്‍ ഹാജരാക്കും. ഓട്ടോ ഡ്രൈവിങ് മാത്രം ജീവിതവരുമാന മാര്‍ഗമായിട്ടുള്ള ഷാജിയുടെ ദിവസങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും രക്തത്തിന് ഓടിത്തീരുന്നതും സാധാരണം.


പത്തു വര്‍ഷത്തിലധികമായി രക്തദാനം ജീവിതവ്രതമാണ് ഷാജി കമാലിയയ്ക്ക്. പതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്കെങ്കിലും രക്തം എത്തിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷാജി കണക്കുകളൊന്നും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഷാജിക്കു സമയവുമില്ല. 44 തവണ ഇതിനകം ഷാജി രക്തം ദാനംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം മാത്രം ആയിരത്തില്‍ അധികം പേര്‍ക്ക് രക്തം എത്തിച്ചുകൊടുത്തു. ഓരോ മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോഴും സ്വന്തം രക്തം ദാനംചെയ്ത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മാതൃകകൂടിയാകുന്നുണ്ട് ഷാജി.


രക്തം എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോള്‍ ഒരു ഫോണ്‍വിളികൊണ്ടുതന്നെ കഴിയും. കുന്നും മലയും കയറി ഇറങ്ങി പോകേണ്ട സ്ഥിതിയും വന്നുചേരാറുണ്ട്. ഒരുവിധം ആളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് ആസ്​പത്രിയില്‍ എത്തിച്ചാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ വെറും വാക്കില്‍ ഒരു 'താങ്ക്‌സ്' കിട്ടും. മറ്റുചിലപ്പോള്‍ വൈകിപ്പോയതിലെ പരിഭവങ്ങള്‍. ഓട്ടോ കാശ് എത്രയെന്നു പോലും അന്വേഷിക്കാതെ 'ഐ.സി.യു.' വാര്‍ഡിലേക്ക് ഓടിക്കയറുമ്പോള്‍ സ്നേഹപ്രകടനത്തിനായി രക്തത്തിനു വിലപറയുന്നവര്‍... രക്തബാങ്കിനു മുമ്പില്‍ നാനാവിധത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ കാണുന്ന ഷാജിയെ ഇതൊന്നും തളര്‍ത്താറില്ല.


ഓട്ടോക്കൂലി മാത്രം ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്ന ഷാജി നിര്‍ധന രോഗികള്‍ക്ക് ചിലപ്പോള്‍ സൗജന്യമായി മരുന്നുവാങ്ങി നല്‍കുകയും ചെയ്യും. മാനന്തവാടി പഴശ്ശി ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ സജീവ പ്രവര്‍ത്തകനായ ഷാജി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്‍ ഫോറത്തിന്റെ കണ്‍വീനറുമായിരുന്നു. ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന്‍ ഫോറത്തിന്റെ ജോ. കണ്‍വീനറായിരുന്ന ഒ പോസിറ്റീവുകാരി മുംതാംസിനെയാണ് ഷാജി ജീവിതസഖിയാക്കിയത്. ഡി.എം.ഒ. ഡോ. നീതാ സുകുമാരന്റെ പ്രോത്സാഹനവും സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായസഹകരണവുമാണ് ഷാജിയെ രക്തദാനരംഗത്ത് സജീവമാക്കിയത്.

Friday, 1 June 2012

Let's Hail a Rickshaw.

DILIP SINGH looks important. A rickshaw puller by profession, he is also the president of the south zone Ecocab’s Dial-a-rickshaw service in Fazilka, a town in Punjab. Wearing a crisp shirt and smart shoes, he flashes his android cellphone and says, “Gone are the days when rickshaw pullers were known for dirty, unkempt looks.” Just like taxis in other cities, rickshaws in Fazilka arrive at the doorstep when called on their service number.
Complete with a fleet of uniform-wearing pullers and a strict etiquette code to follow, Dial a rickshaw is a modern twist to an old mode of transport. The rickshaw pullers can lose their licence if found misbehaving. Says Navdip Asija, an IIT graduate and a leading member of Graduates Welfare Association, Fazilka: “We did not want rickshaws to be known as a poor person’s transport. In this town even the wealthy and the aged demand such services.”
One can locate the nearest Ecocab call centre by using Google Maps or GPS. Ecocab also has a website where one can check details of the registered rickshaw pullers. 
Every day about 500 rickshaw pullers ferry 10,000 passengers. Each zone in the town has a dedicated phone number and at least 30 rickshaw pullers are available round-the-clock. Every puller owns a cellphone. Around 65 per cent of the pullers own their rickshaws. Ecocab provides each puller an insurance policy worth Rs 50,000. A set of woollens every winter and medical checkup and medicines are also offered at discounted prices. They also get legal aid and support for children’s schooling.Amritsar has adopted Fazilka’s Ecocab model. In Patiala, a non-profit has started a similar service called Green Cabs


Fazilka’s community is reaping the benefits of the service. The Ecocab saves as much as 1,500 litres of fuel every day for the city. It has made travel safer. Resident Asha Kumari says, “Initially it used to be a long walk before I could get a rickshaw. Now all I have to do is pick up my phone. I also feel very safe.”
The service has helped the prime business area of Ghanta Ghar become a car-free zone. Following the services’ success, the Punjab and Haryana High Court has issued suo moto direction to both Punjab and Haryana to find ways to replicate Ecocab service in the rest of the state.